วัดโทไดจิ ณ ประเทศญี่ปุ่น


วัดโทไดจิ สถานที่ท่องเที่ยวที่ไม่ควรพลาดของเมืองนารา ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของสวนสาธารณะเมืองนารา 

วัดแห่งนี้ได้ชื่อว่าเป็นวัดพุทธที่เก่าแก่ที่สุดของเมือง มีความสวยงามและยิ่งใหญ่มาก สิ่งแรกที่จะพบเมื่อเดินทางมาถึงวัดคือ ประตูนันไดมง (Nandaimon-Gate) ประตูขนาดใหญ่ที่มีเอกลักษณ์ของสถาปัตยกรรมเฉพาะตัวแบบนาราสไตล์ที่สามารถมองเห็นไม้ค้ำยันโครงสร้างหลังคาได้อย่างชัดเจน ประตูบานนี้มีขนาดใหญ่มาก ต้องใช้เสาขนาดใหญ่ค้ำยันเพื่อรองรับน้ำหนักมากถึง 18 ต้นเลยทีเดียว ที่ด้านล่างของประตูแห่งนี้จะมีรูปปั้นยักษ์สองตัวคอยเฝ้าวัดอยู่ ตามความเชื่อของคนญี่ปุ่นที่เชื่อกันว่าสามารถขับไล่สิ่งไม่ดีได้ เมื่อเดินทะลุผ่านเข้าประตูไปเราจะพบกับ สวนขนาดใหญ่ และประตูชูมง (Chumon- Gate) ประตูสีแดงสดที่ตัดตรงเข้าสู่วิหารใหญ่ แต่ประตูบานนี้จะไม่เปิดให้นักท่องเที่ยวเดินเข้า หากใครต้องการเข้าไปชมภายในวิหารใหญ่ ให้เดินเลี้ยวไปทางซ้ายจะพบทางเข้าและจุดขายตั๋วอยู่

Toothi ​​Temple

หลังจากที่จ่ายเงินซื้อตั๋วเสร็จ ก็ได้เวลาเดินเข้าไปสำรวจภายในของวิหารพระใหญ่กัน ชื่อเต็มของวิหารพระใหญ่คือ วิหารไดบุตสึเด็น (Daibutsuden Hall) ภายในของวิหารเป็นที่ประดิษฐานพระใหญ่เมืองนารา พระพุทธรูปองค์นี้ทำจากสำริด ความสูง 16 เมตร หนัก 500 ตัน ถือเป็นพระพุทธรูปที่ใหญ่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่น และเป็นพระพุทธรูปองค์ต้นแบบของพระใหญ่แห่งเมืองคามาคุระ นอกจากมีพระใหญ่แล้วทางด้านขวามือของพระใหญ่จะเป็นที่ประดิษฐานของเจ้าแม่กวนอิมอีกด้วย ทางด้านซ้ายของพระใหญ่จะมีเสาต้นหนึ่งถูกเจาะรูอยู่ คนญี่ปุ่นเชื่อกันว่าหากใครอธิฐานอะไรแล้วสามารถลอดเสาต้นนี้ได้คำอธิฐานจะเป็นจริงครับ แต่น่าเสียดายที่รูนี้มีขนาดเล็ก เด็กๆลอดได้ แต่ผู้ใหญ่ลอดจะดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่