ทัวร์ทะเลสาบน้ำเค็มเดดซี

ทัวร์ทะเลสาบน้ำเค็มเดดซี

เมษายน 26, 2018 Off By คนเดินทาง

เดดซีเป็นทะเลสาบน้ำเค็มขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ใน ในระหว่างเขตแดนของจอร์แดนและอิสราเอล 

เดดซี (Dead Sea)  มีความยาวสูงสุดประมาณ 67 กิโลเมตร ครอบคุลมพื้นที่ราว 810 ตารางกิโลเมตร  ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลถึง 408 เมตร มีลักษณะเป็นแอ่งน้ำขนาดใหญ่ที่ไม่ มีทางไหลออกไปสู่แหล่งน้ำอื่นซึ่งก็เหมือนกับลักษณะของทะเลสาบทั่วๆไป ถูกแบ่งออกเป็นสองส่วนโดยมีแหลมอัลลิซานกั้นกลาง

ทะเลสาบทางตอนเหนือกินพื้นที่ราว 3 ใน 4 ซ้ำยังทั้งลึกและเค็มกว่า แต่ในพื้นที่ของทะเลสาบเดดซีมีปริมาณเกลือมากถึง ปริมาณเกลือรวมกันมากถึง 10,523,000,000 ตัน ร้อยละ 3.5 มีความเค็มมากกว่าเกลือที่อื่นหลายเท่าตัวหนักก็มักจะนำมา นักท่องเที่ยวที่ไปทัวร์ต่างประเทศใช้ในทางการประทินผิวและรักษาผิวพรรณ  ทั้งนี้สามารถช่วยรักษาได้ทั้งรังแค โรคผิวหนังรวมทั้งพิษทั้งแมลงกัดต่อย เป็นแหล่งรวมของแร่ธาตุต่างๆ เพราะการที่ไม่มีพื้นที่เชื่อต่อกับแม่น้ำสายอื่นให้ไหลออกได้ทำให้แร่ธาตุ ต่างๆมารวมกันอยู่ในทะเลสาบแห่งนี้เป็นจำนวนมากและทำให้หลายคนเชื่อกันว่า ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดจากทะเลสาบเดดซี